brzi kontakt

E-MAIL LISTA:

Za  primanje novosti  vezanih uz našu ponudu unesite Vaš E-mail:

(upis  na ili  ispis sa E-mail liste)
Odjava    Prijava
 


Žitna sijačica
Poznaniak linija
 
 
 
STANDARDNA OPREMA
- mehanički markeri
- bezstupnjeviti prijenos
- centralno i pojedinačno
  podešavanje pritiska sjetvenog
  uređaja
- plivajući prihvat na trotočje
  traktora
- utovarna platforma
- stražnje grablje
- rukohvat na spremniku za lakši
  utovar
- uređaj za kalibracijsko testiranje
- centralna kontrola donjeg položaja
  sjetvenih sklopova
- višenamjenski, dvostruki izuzimači
  sjemena i travnih smjesa
DODATNA OPREMA
- hidraulički markeri
- uređaj za tehnološke tragove
- razrahljivači traktorskih tragova
- elektronski kontrolni uređaj
  (mjerenje površine sijanja, brojanje
   prolaza, automatsko zatvaranje
   tehnoloških tragova)
 
 
 
 
 
Žitna sijačica
Polonez linija

 

 
 
STANDARDNA OPREMA
- uređaj za tehnološke tragove
- hidraulični markeri
- bezstupnjeviti prijenos
- centralno i pojedinačno
  podešavanje pritiska sjetvenog
  uređaja
- plivajući prihvat na trotočje
  traktora
- utovarna platforma sa stepenicama
- stražnje grablje
- rukohvat na spremniku za lakši
  utovar
- uređaj za kalibracijsko testiranje
- centralna kontrola donjeg položaja
  sjetvenih sklopova
- višenamjenski, dvostruki izuzimači
  sjemena i travnih smjesa
- razrahljivači traktorskih tragova
DODATNA OPREMA
- korpirni i pritisni tanjur (samo kod
  diskastih ulagača)
- elektronski kontrolni uređaj
  (mjerenje površine sijanja, brojanje
   prolaza, automatsko zatvaranje
   tehnoloških tragova)
 
 Toscana cms 2009. - developed by Dizajn Studio Ringeis, Zagreb - www.ringeis.hr