Žitna sijačica Polonez
Žitna sijačica Polonez

 • uređaj za tehnološke tragove
 • hidraulični markeri
 • bezstupnjeviti prijenos
 • centralno i pojedinačno podešavanje pritiska sjetvenog  uređaja
 • plivajući prihvat na trotočje traktora
 • utovarna platforma sa stepenicama stražnje grablje
 • rukohvat na spremniku za lakši utovar
 • uređaj za kalibracijsko testiranje
 • centralna kontrola donjeg položaja sjetvenih sklopova
 • višenamjenski, dvostruki izuzimači sjemena i travnih smjesa
 • razrahljivači traktorskih tragova
Kategorija: Oznaka:

Opis

Standardna oprema

 • uređaj za tehnološke tragove
 • hidraulični markeri
 • bezstupnjeviti prijenos
 • centralno i pojedinačno podešavanje pritiska sjetvenog  uređaja
 • plivajući prihvat na trotočje traktora
 • utovarna platforma sa stepenicama stražnje grablje
 • rukohvat na spremniku za lakši utovar
 • uređaj za kalibracijsko testiranje
 • centralna kontrola donjeg položaja sjetvenih sklopova
 • višenamjenski, dvostruki izuzimači sjemena i travnih smjesa
 • razrahljivači traktorskih tragova

Dodatna oprema

 • korpirni i pritisni tanjur (samo kod diskastih ulagača)
 • elektronski kontrolni uređaj (mjerenje površine sijanja, brojanje   prolaza, automatsko zatvaranje tehnoloških tragova)