Žitna sijačica Poznaniak
Žitna sijačica Poznaniak

 • mehanički markeri
 • bezstupnjeviti prijenos
 • centralno i pojedinačno podešavanje pritiska sjetvenog  uređaja
 • plivajući prihvat na trotočje traktora
 • utovarna platforma
 • stražnje grablje
 • rukohvat na spremniku za lakši utovar
 • uređaj za kalibracijsko testiranje
 • centralna kontrola donjeg položaja sjetvenih sklopova
 • višenamjenski, dvostruki izuzimači sjemena i travnih smjesa
Kategorija: Oznaka:

Opis

Standardna oprema

 • mehanički markeri
 • bezstupnjeviti prijenos
 • centralno i pojedinačno podešavanje pritiska sjetvenog  uređaja
 • plivajući prihvat na trotočje traktora
 • utovarna platforma
 • stražnje grablje
 • rukohvat na spremniku za lakši utovar
 • uređaj za kalibracijsko testiranje
 • centralna kontrola donjeg položaja sjetvenih sklopova
 • višenamjenski, dvostruki izuzimači sjemena i travnih smjesa

Dodatna oprema

 • hidraulički markeri
 • uređaj za tehnološke tragove
 • razrahljivači traktorskih tragova
 • elektronski kontrolni uređaj (mjerenje površine sijanja, brojanje   prolaza, automatsko zatvaranje tehnoloških tragova)sijačic